Ventilation

I dag ved vi, hvor vigtig ventilation er for indeklimaet og dermed dit og andres helbred. Derfor lægger vi stor vægt på at tilbyde vores kunder den mest optimale løsning i forhold til pris og kvalitet.

Vi opholder os i dag så meget inden døre, at klimaet indenfor spiller en væsentlig større rolle for vores helbred, end det hidtil har gjort. Derfor tilbyder vi kvalitetsventilationsløsninger, der er med til at sikre en forbedring af dit indeklima.

De fleste af vores boliganlæg kan leveres med Entalpiveksler, som har klare fordele i både vinter- og sommerhalvåret sammenlignet med en almindelig modstrømsveksler.

I vinterhalvåret overføres luftfugtigheden fra udsugningsluften til indblæsningsluften, hvilket resulterer i, at luftfugtigheden holdes på et behageligt niveau på trods af forskellen mellem fugtighedsniveauet i luften udenfor og indenfor. Det vil altså sige, at luften indendørs ikke bliver tør og dermed kan forårsage revnedannelser i al træværk – trægulve, møbler osv. - samt udtørring af slimhinder, der kan medføre irriterede øjne og næse hos personer med allergi og/eller astma.

I sommerhalvåret overføres luftfugtigheden fra friskluften til afkastluften, hvilket gør, at varmen i boligen virker mere overkommelig og behagelig, da tør varme opleves som mindre generende end fugtig varme. Det vil sige, at størstedelen af fugten i luften udenfor ikke kommer ind i boligen, men bliver sendt direkte ud igen.

Disse funktioner gør Entalpiveksleren til det optimale valg, da den er med til at sikre et behageligt indeklima året rundt.

Endvidere reducerer Entalpiveksleren risikoen for overførsel af skimmel, bakterier samt lugt mv. fra udsugningsluft til indblæsningsluft grundet polymermembranen med den særlige antimikrobielle belægning.

Kondensafløb er desuden ikke nødvendigt ved brug af Entalpiveksler, da anlægget arbejder uden kondensering i varmeveksler, fordi der ingen kondensering sker af fugtigheden i luften, når den bliver overført fra en luftstrøm til en anden. Dette fjerner helt risikoen for frosne slanger og rør samt lækage.

Under menupunktet VENTILATION finder du brochurer på vores forskellige produkter og modeller, men ønsker du yderligere informationer eller har du bare et spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du i bunden af hver side og under menupunktet KONTAKT.